Vyhledávání

  Rozdílná pravidla létání v cizině

 START

Slušnost: Nesvahovat před pilotem čekajícím na startovačce.

ČR: toto je pravidlem

Slušnost: Přicházet na start připraven k nafouknutí vrchlíku a startu. Nenechávat ostatní čekat na:

- to až rozmotám šňůry, připnu volné konce, nebo se zapnu do sedačky

- to až pozapínám a otestuju všechny svoje přístroje

Slušnost: Po nepovedeném startu, nebo v případě, že si nejsem jist a čekám déle než několik minut se přesunout na kraj a nechat odstartovat ostatní

v Jižní Africe podle Charl Stewart platí:

Každá populární startovačka má svého správce, který má právo zabavit piloťák na dobu ne delší než jeden rok pokud se pilot na startu chová nezodpovědně. Jedno z pravidel je, že po 3 nepovedených startech musí pilot znova na kurz (i kdyby byl šampion).

 


    NORMÁLNÍ LET

Pravidlo: pokud se dva piloti blíží čelně, musí oba zatočit doprava

Pravidlo: Předlétání (obletění pilota letícího pomaleji avšak stejným směrem) je prováděno zprava. Předlétaný pilot má přednost.

Itálie (podle Erik van der Goot): Předlétání pilota v hladině pod nebo nad vlastní hladinou není povoleno s výjimkou případů, kdy je tak možno udělat ve vzdálenosti jež neomezení předlétaného pilota a tudíž nezpůsobí nebezpečí kolize. Předlétávající pilot má přednost a předlétávaný pilot nesmí za žádných okolností umyslně překážet předlétajícímu.

Pravidlo: Pokud piloti letí po sbíhajících se trajektoriích a v přibližně stejné výšce má přednost pilot letící z prava. (pilot mající druhého po pravé ruce dává přednost)

Pravidlo: Pilot letící níže má přednost; to proto, že níže letící nevidí pořádně co je nad ním.
Poznámka: V turbulentním prostředí se může pilot letící o pár metrů níž velice rychle stát pilotem letícím výše. Proto se musí oba snažit udržet bezpečnou vzdálenost.

USA: Pravidlo: Všichni piloti ultralajtů musí dát přednost letadlům.

USA: Doporučení: Piloti by se měli vyvarovat létání v těsné blízkosti přímo nad nebo pod jiným kluzákem.

 


   SVAHOVÁNÍ

Pravidlo: Pokud se při svahování 2 piloti blíží čelně, má přednost ten se svahem po pravé ruce.
 

Itálie, Španělsko, VB: jde pouze o doporučení, nikoliv pravidlo

Pravidlo: Předlétání se provádí tak, aby předlétávající kluzák byl mezi svahem a předlétávaným (pokud je to bezpečné). To je proto, aby předlétaný pilot neotočil do předlétávajícího při běžném otáčení od svahu.
 

Holandsko: je to pravidlo
USA, UK: je to doporučení
Švédsko: Paraglidisti se nesmí při svahování předlétat. Pro rogala neplatí.
Francie, ČR: je to přesně opačně

Pravidlo: Před zatočením se pilot musí přesvědčit, že manévrem nezpůsobí kolizi.
 

Francie, Itálie, Holandsko, UK: pouze doporučení
Rakousko: ani pravidlo, ani doporučení

Pravidlo: Francie: Zákaz předlétávání, pokud má pilot svah po pravé ruce. Pilot musí buď snížit rychlost nebo se otočit o 180°.

Pravidlo: Holandsko: Nikdy netočit směrem ke svahu.

Doporučení: USA: Při svahování provádět otáčení od svahu a proti větru.

 


KROUŽENÍ V TERMICE

 Slušnost: První pilot ve stoupáku určuje směr kroužení.

Rakousko, Švýcarsko, Německo, Holandsko, ČR: je to pravidlo

Francie, Itálie, UK, Švédsko, USA: pouze doporučení

Slušnost: Pilot který stoupá rychleji má přednost.

Německo, Holandsko, ČR: je to pravidlo

Francie, Itálie, Švédsko: je to pouze doporučení

Slušnost: Pokud pilotu zmizí z dohledu kluzák, který s ním ještě před chvílí v těsné blízkosti točil stejný stoupák musí stoupák ihned opustit.

Rakousko: je to pravidlo

Francie: doporučení

Slušnost: Pilot připojující se ke kroužení v termice dává přednost těm, kteří již krouží.

Švédsko, Itálie, ČR: je to pravidlo

Francie, UK, Německo: pouze doporučení

Rakousko, Holandsko, Švédsko: toto je v rozporu s lokálními pravidly!

Podle Paul van den Berga to v Německu bylo pravidlem, ale jelikož není možno přesne určit, co je točení termiky a co je otočení z jiného důvodu, tak to udělali pouze doporučením.
 

Pravidla pro normální let stále platí. To znamená, že pokud má pilot kroužící v termice přilétajícího pilota po pravé ruce, musí mu dát přednost. Od přilétajícího pilota je toto považováno za neslušné a neměl by pilota kroužícího v termice do této situace tlačit, ale pokud tak udělá, má přednost. Tato situace je méně pravděpodobná při točení termiky doprava.

Slušnost: Pilot připojující se do stoupáku tak činí po tečně a způsobem, který nepřinutí ostatní již kroužící činit vyhýbavé manévry.

Francie, Holandsko, UK, ČR: je to pravidlo

Slušnost (od Joe Greblo): Snažit se zachovat soustředné kružnice i kdyby to mělo znamenat pomalejší stoupání. Neměnit náhle směr i kdyby to mělo přinést momentální nárůst rychlosti stoupání, jelikož nepředvídatelný způsob stoupání je jen ztěží oceněn ostatními piloty ve stoupáku.

Slušnost: Ve stoupáku se pilot řídí principem "vidět a být viděn"

Francie, Holandsko, UK: je toto pravidlem

Slušnost: Ve stoupání netočit do středu, na nebo před jiný kluzák letící ve stejné hladině s výjimkou situací, kdy je záměr předletět a je možno tak učinit v bezpečné vzdálenosti.

Francie, UK: je toto pravidlem

Slušnost: Opustit stoupák pokud není možno dodržet bezpečné vzdálenosti.

Francie, Holandsko, UK: je toto pravidlem

Slušnost: Při sdílení stoupáku sledovat piloty, kteří se připojují nebo se výškově přibližují.

Francie, Holandsko, UK: je toto pravidlem

Slušnost: Při sdílení stoupáku neprovádět prudké obraty

Francie, Holandsko, UK, ČR: je toto pravidlem

Slušnost: Před opouštěním stoupání se podívat na opačnou stranu než se kroužilo a pod sebe.

Francie, Holandsko, UK, ČR: je toto pravidlem
 

 


ACROBACIE

Pravidlo: Pilot provádějící akrobacii dává přednost všem.
 

 


PŘISTÁNÍ NA PŘISTÁVAČCE A NA STARTOVAČCE

Slušnost: přistávačka : Níže letící pilot (s právem přednosti) by neměl křížit cestu jinému pilotu blížícímu se na přistání.

Slušnost: přistávačka :Dát přednost pilot provádějícímu nouzové přistání pokud je to bezpečně možné

Slušnost: startovačka :Dát přednost pilotovi přistávajícímu na start. Přistání na startovačku nedává přistávajícímu pilotu právo přednosti. Přesto je slušnost mu přistání umožnit.

 


Obecné problémy

- rozdílná pravidla v různých zemích

- lokální pravidla mohou být nadřazena běžně zažitým pravidlům (např. na Tory Pines mají tandemy při slabých  podmínkách přednost před solo piloty bez ohledu na to, kde má solo pilot svah)

- piloti nevyužívající své přednosti matou ostatní

- točení termiky u svahu, na kterém se svahuje, pravidla pro svahování většinou mají navrch proti pravidlům létání v termice (jak je to přesně v Itálii není jasné)

Zdroj:pgweb

 

                                                  Zpět

© 2010 Paragliding-4U

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Paragliding kurz - Základní škola Létní