Vyhledávání

ZMĚNY VE VZDUŠNÉM PROSTORU ČR

14.02.2010 15:22

Vývoj vzdušného prostoru je trvalý proces. Bohužel v posledních třech letech, kdy platil současný zákon a všechno měla schvalovat vláda, proces změn výrazně zpomalil.
Od 1.1.2010 bude platit nový zákon o civilním letectví, který krom různých změn obsahuje i změnu v části věnující se vzdušnému prostoru. Podstatnou změnou je přenesení procesu rozhodování z vlády na ÚCL ( tato část úřadu funguje velmi dobře) a zákonem daná pravomoc organizacím všeobecného letectví ( AeČR a LAA) podílet se na procesu rozhodování při rozdělování vzdušného prostoru.

Teď postupně k dotazům:
1) Otevření hranic/ létání bez FLP
- od 4.6.2009 lze létat motorově i plachtařsky do Německa bez plánu
- od 1.7.2009 lze létat plachtařsky do Rakouska bez plánu, motorově je otázkou měsíců, až se domluví      rakouské úřady, pozor na poviné vybavení ELT a pojištění
- Polsko ... je otázkou týdnů či měsíců, než bude možné létat přes česko-polskou hranici bez plánu, rozsah    povolení není zatím znám, ale nejpozději od příští sezóny by to mělo jít
- Slovensko ... obdobný model jako v ČR je v procesu schvalování, rozhodnutí očekáváme během zimy

2) LKR 8, 14 ( elektrárny)
- po mnoha různých pokusech, které byly dojednány s politiky, ale bohužel nedošlo k potřebným jednáním, se nám podařilo přesvědčit odbor civilního letectví MD, aby se podívali jaká byla geneze vzniku těchto prostorů
- v tuto chvíli je rozběhnut proces, ve kterém by mělo přes různé orgány dojít ke schválení zrušení těchto prostorů a následně úřad v souladu s novým zákonem tyto prostory zruší
- bude v mapě od dubna 2010

3) RADAR - z pohledu rozdělení vzdušného prostoru určitě dobrá zpráva

4) LKP8 Most - na úřadě leží odsouhlasená změna, která prostor zmenšuje a mění ho na kruh okolo hranic fabriky - bude v nové mapě od dubna 2010

5) LKP5 Prčice - na úřadě leží odsouhlasená změny, která prostor horizontálně zmenšuje na polovinu ( poloviční průměr) a snižuje horní hranici na 5000 ft AMSL - v mapě od dubna 2010

6) LKR5 - Jince - s armádou předjednáno rozdělení na několik menších částí, aby v době "menších aktivit", které v prostoru probíhají, mohly být aktivovány pouze jednotlivé části ( obdoba Libavé) - mělo by být v mapě od dubna 2010

7) TMA Praha - hlavní a zásadní změnou bude od dubna 2010 nové TMA Praha - jednání probíhají od roku 2006 a z původního megalomanského návrhu se podařilo vytvořit TMA, které bude výrazně příznivější pro plachtění kolem Prahy - v tuto chvíli probíhají poslední jednání o MTMA a MCTR Kbely - jakmile bude dokončena finální verze, bude ještě před publikací v mapě zveřejněna pro potřeby zimních školení společně se článkem popisujícím všechny změny a zamýšlený systém používání
- zatím jako lákadlo můžu zmínit dvě změny:

a) zmizí propojení TMA Praha a TMA LKKV

b) jižně spojnice cca Hostomice - Český Štenrberk bude FL 65, o dalších cca 10km jižně už bude FL 75

8 ) v roce 2010 bude probíhat přehodnocení/ přerozdělení / optimalizace rozdělení vzdušného ve zbývajících částech českého vzdušného prostoru

Nová mapa vyjde k 8.4.2010

Zdroj : Aeroklub ČR

© 2010 Paragliding-4U

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Paragliding kurz - Základní škola Létní