Vyhledávání

Certifikace křídel pro paragliding

01.03.2012 23:28

S blížící se sezonou a novou normou CEN (Norma Evropské unie) - EN926 pro testování a certifikaci paraglidingových křídel, přijde určitě některým pilotům vhod osvěžení jednotlivých norem a porovnání starších norem s nejnovější evropskou nornou. Novým pilotů snad toto srovníní pomůže v orientaci, protože se budou setkávat s prolínáním starších označení certifikací s novým označením certifikací evropskou normou CEN EN926

Výrobci padákových kluzáků (PK) obvykle zákazníkovi nabízejí několik typů PK. Pro pilota je velmi důležité létat na takovém PK, jehož náročnost odpovídá pilotovým schopnostem. Aby se bylo možno orientovat mezi mnoha typy vyráběných kluzáků, vznikly normy definující různé kategorie PK. Normy rozdělují padákové kluzáky z hlediska náročnosti na pilotáž a explicitně nic neříkají o výkonu PK. Snahou výrobců je pak zhotovit v rámci každé kategorie co možná nejvýkonnější PK. Ve výsledku pak platí, že kluzák vyšší třídy je sice náročnější co se týká pilotových schopností, nabízí však vyšší výkon.

Kategorie podle normy AFNOR

Nejstarší normou pro paraglidingová křídla (PK) je francouzský AFNOR (Association française de Normalisation). Ten dělí PK do několika skupin, podle způsobu využití a náročnosti pilotáže:

  • Standard
  • Performance
  • Competition
  • Tandem

Kategorie standard nabízí používání základního typu padákového kluzáku. S tímto typem se provádí výcvik pilotů a dále na něm létají rekreační piloti nebo piloti, kteří dávají přednost bezpečí ve vzduchu. Kategorie performance je určena pro piloty, kteří létají velmi často a mají s létáním již nějaké zkušenosti. Padákové kluzáky kategorie performance jsou výkonnější, rychlejší, ale také náročnější na pilotáž než padákové kluzáky kategorie standard. Kategorie competition je určena pro soutěžní piloty, kteří aktivně létají rychlostní přeletové soutěže. Padákové kluzáky kategorie competition jsou velmi náročné na pilotáž a pilot musí prokázat velmi dobré znalosti a zkušenosti, aby získal pilotní licenci na tento typ křídel. Kategorie tandem určena pro zkušené piloty, kteří mohou v sedačce před sebou vozit jednoho pasažéra.

Kategorie dle PL-2

Normě AFNOR odpovídá i český národní předpis PL-2 a definuje obdobné čtyři kategorie padákových kluzáků. Citace kurzívou představují stručnou charakteristiku a jsou doslovně přejaté z PL-2. Kompletní znění normy je možno nalézt na webových stránkách letecké amatérské asociace ČR [1].

  • STANDARDNÍ PK - Především z této kategorie by si měli vybírat začátečníci a piloti s nízkou frekvencí létání. PK této kategorie se vyznačují výbornou stabilitou kolem všech os a vysokou mírou pasivní bezpečnosti, která je dána především malou citlivostí k nepřesným a necitlivým zásahům do řízení. Celkově jsou tyto PK velmi dobře ovladatelné. Tyto PK musí projít všemi testovacími režimy.
  • VÝKONNÝ PK - Ten kdo pravidelně létá se může rozhodnout pro padáky náročnější na pilotáž. Tyto PK disponují vyšší výkonností, stále si však zachovávají dobrou stabilitu a umožňují dostatečně vycvičenému pilotovi nekomplikovaný návrat do normálního letového režimu po deformaci vrchlíku nebo zvláštním letovém režimu. Kluzáky této kategorie jsou též často označovány jako "sportovní PK".
  • SOUTĚŽNÍ PK - Tato kategorie je vhodná pro piloty, kteří létají velmi často a kteří, na základě tréninku, dovedou rychle a uváženě reagovat na každou situaci ve vzduchu. Proto se u těchto PK v rámci testů co nejpřesněji dodržují pokyny výrobce.
  • TANDEMOVÝ PK - Tento druh PK je vhodný pro zkušeného pilota, který má v úmyslu brát s sebou pasažéra. V tomto smyslu musí být PK podroben zvláštní zkouškám, neboť musí vykazovat zvláštní stabilizační tendence a po deformaci vrchlíku se musí rychle vracet do normálního letového režimu.

Norma PL-2 je zastaralá a v současné době se podle ní kluzáky netestují. Pro Českou Republiku jde však stále o základní normu a vychází z ní kategorie pilotních průkazů pro PK vydávaných v České Republice: Pilotní průkaz kategorie "A" pro standardní PK, "B" pro výkonné PK, "C" pro soutěžní PK a "T" pro tandemové PK. Pro kluzáky testované podle jiných norem se platnost pilotního průkazu vymezuje dle tabulky níže.

Kategorie podle normy DHV

Norma Afnor zastarala z řady důvodů: V době kdy vznikla, nebyly padákové kluzáky vybaveny speed systémem (speedem) a norma tedy ani nedefinovala, jakým způsobem se má padákový kluzák při použití speedu chovat. Dalším problémem bylo příliš hrubé dělení na tři kategorie. Proto vznikla německá norma DHV a zavedla pro jednomístné kluzáky dělení jemnější, pětistupňové. Kategorie jsou značeny DHV 1, DHV 1-2, DHV 2, DHV 2-3, DHV 3. Testování však prováděla pouze jedna zkušebna a bylo nákladné. DHV nezavádí samostatnou kategorii "tandem". Tandemové kluzáky se obvykle certifikovaly jako DHV 1 nebo DHV 1-2.

Kategorie podle normy CEN

Norma Evropské unie CEN EN 926 je nejnovější normou pro kategorie PK, definuje čtyři stupně značené EN-A, EN-B, EN-C, EN-D. Kluzáky kategorie EN-A jsou určeny především pro školy paraglidingu a pro piloty, kteří létají jen několikrát ročně. Kluzák EN-B je ideální pro začínajícího pilota po pilotním kursu, který chce dál rozvíjet své pilotní dovednosti. Tento kluzák je též vhodný pro občasně létající piloty. Kluzáky EN-C jsou již určeny jen pro piloty s delší praxí v samostatném létání. Nutností je též létat často. Kluzáky EN-D jsou určeny pro velmi zkušené, aktivně létající piloty. CEN rovněž nezavádí samostatnou kategorii "tandem". Tandemové kluzáky se obvykle certifikují jako EN-A nebo EN-B.

Přibližné porovnání kategorií

Vzájemné porovnání jednotlivých norem uvádí tabulka. Tabulka je jen přibližná, neboť jednotlivé normy definují různé postupy testování a přesné srovnání je tak nemožné. Určité srovnání však musí existovat. Jednak, aby bylo možno vymezit platnost pilotních průkazů a dále je nutné pro rozdělení kategorií padákových kluzáků na soutěžích. Diskutabilní je zejména zařazení EN-D. Předpis PL-2 řadí EN-D na úroveň soutěžních PK. Často je však EN-D řazena mezi výkonné (sportovní) PK, tedy na úroveň DHV 2-3, tak tomu bylo např. v soutěži "Český pohár paraglidingu" před sloučením kategorií sportovních a soutěžních PK.

 
PL-2 Standardní PK Výkonný (sportovní) PK Soutěžní PK
AFNOR Standard Performance Competition
DHV DHV 1 DHV 1-2 DHV 2 DHV 2-3 DHV 3
CEN (EN 926) EN-A EN-B EN-C EN-D

Kluzáky mimo kategorie - necertifikované

Kromě certifikovaných kluzáků též existují necertifikovaná křídla jako například ZÁVODNÍ SPECIÁLY, často konstruované tak, aby vyhovovaly jednomu konkrétnímu pilotovi. Speciály pro ACROBACII, velká většina křídel označovaná jako FREE STYLE. Další druhem padákových kluzáků bez certifikace jsou PROTOTYPY. K jejich použití je nutno vlastnit kvalifikaci testovacího pilota.

 

 

 

zdroj:wikipedie

© 2010 Paragliding-4U

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Paragliding kurz - Základní škola Létní