Vyhledávání

DHV test EN/LTF A a B kluzáků

22.11.2012 00:02

 2. série srovnávacích testů DHV

 

Reakce na "Bezpečnostní zkoušky A a B kluzáků" z DHV-174 info byla ohromující. Téměř jednoznačná odezva byla: “Pokračovat i nadále s vyhodnocováním a zůstat co nejaktuálnější s výběrem měřícího zařízení“. Tato zpráva vychází z článku z DHV-Info 174, který je rovněž k dispozici na dhv.de​​. Informace o hodnotících kritériích, relevance nehodovosti testovaných manévrů s předpisy letové způsobilosti k testovaným manévrům a další podrobnosti lze nalézt právě v tomto článku. Tým DHV-Referátu pro Bezpečnost a techniku vybral pro druhou sérii menší počet padáků pro rychlejší vyhodnocení a zveřejnění výsledků.
 
Testovány byly následující padáky:

 

 

Info - Data loger


 

Data logger byl připevněn na testovaného pilota. Další menší kamera byla připevněna na padák za použití dvou magnetických destiček uvnitř. Poloha kamerky je na úrovni C šnůr pod úhlem 70%. Data jsou kontinuálně zapisována po dobu startu až po přistání. Oba přístroje jsou spolu bezdrátově synchronizovány. Po přistání jsou data přenesena Micro- SD- kartou na Laptop a vyhodnocena.
 
Data loggeru vykazovaly následující naměřené hodnoty:
 
- Úhel stoupání, sklonu, vybočení
- Rychlost přechodu mezi úhly
- Vertikální rychlost- Radio signál počítá po 0,5 sekundě- průměrnou hodnotu barometrických výškových hodnot
- Rychlost- v senzoru pilota je zabudován 5-Hz- GPS přijímač
- G- zatížení- vypočítáno z hodnot zrychlení, které působí přímo na pilota
- Výškoměr, nadmořská výška - měřeno jako 5-Hz- GPS , tak i 100- Hz barometrická výška
 
Vyhodnocovací software je naprogramován tak, aby začátek a konec manévru byl automaticky rozpoznán. Grafické znázornění datového záznamu je možné synchronizovat s videem zkušebního letu. Je také možné provést dodatečnou kontrolu ke konkrétním letovým manévrům a zaznamenaným hodnotám. Technologie Data Loggerů podporuje testovací piloty v jejich činnosti. Měla by jim být nápomocná v hodnocení těžce odhadnutelných parametrech jako je např. úhel stoupání, výškové ztráty, točný úhel a čas.
Přípravy ke startu

 

Testována byla uživatelská příjemnost přípravy křídla ke startu. Neporazitelným se stal jednoznačně Nova Ion 2. Menší počet lehce roztříditelných hlavních šňůr, přehledné volné konce. Žádný jiný padák nebyl tak jednoduše a rychle připraven ke startu.
Zrovna tak bezproblémové, ale s větším vynaloženém úsilím při rozkládání a přípravě ke startu se jevily i modely Advance Alpha 5 a U-Turn, Bodyguard a Emotion. U posledního jmenovaného si musí pilot zvyknout na speciální volné konce. Pomocný systém na uši na popruhu A a nezvyklá délka B popruhu jednoduchost celé manipulace lehce omezují a komplikují. Model Emotion 2 postrádá označení středu. Mnoho šňůr, zejména v obvodové oblasti, vyžadují u UP Makalu 3 zvýšenou pozornost při rozkládání. Tužší šňůry se mají tendenci zamotávat. K uvolnění řidiček z druků na volných koncích je třeba vyvinout téměř násilí. Tenké volné konce a mnoho bezopletových šňůr u Gin Gliders Sprint Evo vyžadují opatrnost a kontrolu nad zamotáním a zauzlením. 


Chování při startu


 

U všech testovaných modelů lze považovat start za obecně bezproblémový. Žádný z padáků nevykazoval sklony k tomu, aby zůstal viset, zaostával, nebo přestřelil a vyletěl. Tři A-stroje se chovali ukázkově, stoupaly rovnoměrně, se zdravým tlakem na A- popruhy a vyžadovaly jen nepatrné ( Alpha 5 trošku výraznější) přibrzďování ke stabilizaci nad pilotem. Ve fázi vzletu dokázal Nova Ion 2 svou ukázkovost, i tak však musel být také přibrzďován pro stabilizaci nad hlavou. Lehce horší byl Gin Gliders Sprint Evo - zpožděné stoupání v počáteční fázi, nutnost použití brzdy na vrcholu zabraňující přestřelení pilota. UP Makalu se ukazuje vcelku příjemné- stoupá přiměřeně bez nutnosti výraznějšího dobržďování a rozhodně nezaostává. 


 

Stabilita při letu


 

Simulací stoupání lze dobře měřit stabilitu padáku při stoupání. Úhel, pod kterým padák stoupá, jsou indikátory potenciální dynamiky, kterou dokáže padák vyvinout v dané situaci. Měřeno bylo při třetím simulovaném stoupání. 


Asymetrický kolaps


 

Výsledkem testu bylo velké překvapení- nejlépe se choval padák LTF-B Makalu 3 M od UP.  Boční zaklapnutí tohoto modelu bylo jemné, až měkké, vyznačující se nízkou dynamikou a i tak je velmi poslušný a ovladatelný. Náročnější se zdály oba modely LTF-A od U-Turn, Emotion 2 M a Bodyguard 3 M. Tyto modely se hroutí/ skládají těžce s poměrně velkou plochou a velkými úhly ve srovnání s ostatními ze třídy LTF-A,B. Tímto vzniká velký odpor a velký otočný moment. V praxi ke klapanci dochází pouze za extrémních turbulencí a menší bezpečnost není prokázána. Klasické se jeví modely Advance Alpha 5/26 pro LTF-A a Nova Ion 2 M pro LTF-B. Příslušnost Gin Gliders Sprint Evo M k highclass EN B je nesporná, zejména u klapání, které je sofistikovanější a dynamičtější, než u obou testovaných lowclass EN B. Žádný z testovaných strojů neměl sklony ke kravatě během testů.
 


Frontstall


 

I při tomto testu byl v čelě model UP Makalu 3 M. Podobně jako U-Turn Bodyguard  3 M se otvírá a rozlétá  bez váhání a ztrácí relativně málo výšku. Advance Alpha 5 a U-Turn 2 vyžadují na přejití do normálního letu několik sekund navíc. Nova Ion 2 reaguje dobře při čelnímu kolapsu do cca 40% plošné hloubky, ale vykazuje tendenci k ohybu ve středu. Při totálním frontstallu po celém rozpětí je v některých případech patrná delší doba k zotavení. Ještě markantnější byl tento problém u Gin Sprint Evo M, kdy může dojít ke ztrátě stability a přejít až do točení a asymetrickému otevření. V ojedinělých případech byl nutný zásah pilota a znovuotevření. Spirála


 

S výjimkou Gin Sprint Evo se i nadále všechny modely chovaly bezproblémově. Po uvolnění vnitřní brzdy docházelo k typickému krátkému zrychlení následované okamžitým a samostatným srovnáním bez nutnosti zásahu pilota. U- Turn Emotion 2 může nováčky překvapit rychlým klesáním. Odpovídající cílové skupině se chovaly modely Advance Alpha 5 a Makalu UP 3. Zrychlovaly rovnoměrně a se středně vzrůstající rychlostí klesání. U- Turn Bodyguard klesá poněkud strmě  s vyšší sílou G. Podobně se chová i Nova Ion 2. Výrazně nejnáročnější je tak Highclass EN B padák Sprint Evo od Gin Gliders. Po druhém plném otočení je stroj na -20 m/s hranici. Po uvolnění vnitřní brzdy může delší dobu svévolně setrvat v rotaci, při čemž není patrné zvýšení rychlosti klesání. Piloti tohoto modelu by tedy měli být na pozoru a využít kontrolu vnější brzdy k docílení stabilní spirály.
Testováno bylo chování při neutrální pozici zavěšení pilota. Pokud by byla váha přesunuta na vnitřní stranu točení, lze očekávat náročnější zrychlení i navrácení. 


B-stall


 

Oba U-Turn Bodyguard 3 M a Emotion 2 M mají při tomto sestupném manévru své zvláštnosti: grif s tahem madla na nezvykle dlouhém B- popruhu. Tento systém funguje bez potíží. S relativně malou silou (ovšem opravdu dlouhým tahem ) lze dostat kluzáky do lehce zdeformovaného B- Stallu s klesající hodnotou kolem 5m/s. Tím neklesají kluzáky kolmo, ale spíše pod plachtícím úhlem. Začátek a konec manévru je doprovázen pouze malým zhoupnutím. Oba lze tedy dovést do běžného B- Stallu, je jen třeba uchopit poměrně vzdálené B- popruhy. Klesání se zvýší o 2 m/s u Emotion o 3 m/s.
Tak jako u všech předchůdců Advance, je i u Alpha 5 třeba silný tah k provedení B- Stallu. Podobně jako u UP Makalu 3 M je fáze klesání velmi stabilní a bez deformačních tendencí. Ty mohou nastat u Nova Ion 2 po delší B-Stall fázi, ne však tak silně jako u jejího většího bratra Mentor 2, předchází je ale varovný neklidný pohyb vršku padáku.
Již po prvních pokusech je jisté, že tuto metodu není radno praktikovat s modelem Gin Sprint Evo, pro který není vhodnou pomůckou. Konce křídel se začnou ohýbat a je třeba okamžitě manévr přerušit. B-stall


 

Se všemi testovanými modely proběhlo vše zcela bezproblémově. Při klesající rychlosti měla Nova Ion 2 M z důvodu své 2-A- Line konstrukci nejvyšší hodnoty (3,5- 4,5 m\s), následována U- Turn Bodyguard M (3- 4 m/s), jež po zaklapnutí vnějších uší poměrně ztrácí plochu. Ostatní výsledky testu se pohybovaly okolo 2,5 m/s (bez speedu) a 3,5 m/s
(se speedem). U žádného modelu se při tomto manévru neobjevovalo kmitání. Nutné nebylo ani pumpnutí k znovuotevření, jelikož vše probíhalo samovolně, u UP Makalu 3 M a Gin Sprint Evo M s lehkým zaváháním. Problémy se neobjevovaly ani při delším letu na speedu, většina dosáhla minimálně běžné rychlosti, někteří byly o něco málo rychlejší. 
 
 
Další testy budou následovat
 
Karl Slezak
DHV- Referát bezpečnosti a techniky
 
 
 
 

 

© 2010 Paragliding-4U

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode

Paragliding kurz - Základní škola Létní